Nieuw Amsterdam gebouw  ›  Gebouw  ›  Breeam certificering

Breeam certificering

A sustainable approach in redevelopment
Soms is een herontwikkeling net nieuwbouw. Dat geldt zeker voor nieuwAmsterdam waar een multifunctioneel gebouw en een stadsplein met een compleet nieuw aanzicht is herrezen door een grootschalige renovatie. Naast het volledig vernieuwen van zowel het exterieur als het interieur, voorziet de herontwikkeling van nieuwAmsterdam in een drietal belangrijke uitgangspunten: transparantie, multifunctionaliteit en duurzaamheid.

Dit laatste thema komt op een aantal manieren naar voren. Zo heeft het gebouw een Energielabel A (zeer energiezuinig) en komt het pand in aanmerking voor een BREEAM ‘very good’ certificaat. Dit verhoudt zich tot een score van minimaal 55%. Daarnaast is een bijkomend voordeel dat renovatie van bestaande kantoren, zoals nieuwAmsterdam, vrijwel altijd duurzamer is dan nieuwbouw.

A transition from one into several functions
Bij de herontwikkeling van het nieuwAmsterdam is afgeweken van het concept van een totale kantooromgeving. Hiervoor in plaats is gekozen om meerdere functies in het gebouw toe te passen waardoor niet alleen het gebouw zelf maar ook de omgeving een duurzamer en levendiger karakter krijgt. Na oplevering omvat het gebouw, met een totaal bruto vloeroppervlak van 44.707,8 m², de functies kantoor, hotel en horeca.

Binnen het kantoorgedeelte, dat voor het BREEAM label ‘very good’ in aanmerking komt, kan het volgend onderscheid in ruimtes gemaakt worden:

Functies Bruto Vloeroppervlak
kantoorruimten 25.659,5 m²
bedrijfsruimten 68,1 m²
specifieke ruimten 474,4 m²
sanitaire ruimten 969,4 m²
horizontaal verkeer 3.535,7 m²
gemeenschappelijke ruimten 50,6 m²
verticaal verkeer 1228 m²
installatie ruimten 1.191,9 m²
vide 586,7 m²
Totaal BVO 35.113,2 m²

 

Sustainability translated in a score
De goede score is onder andere tot stand gekomen door het toepassen van een aantal ingrepen waarbij een zwaar accent lag op het onderwerp duurzaamheid. Zo zijn de kantoren voorzien van:

–          nieuwe systeemplafonds,
–          TL5 verlichting met daglichtregeling en bewegingsdetectie,
–          nieuwe sanitaire groepen,
–          nieuw transparant HR++ glas,
–          nieuwe luxe afwerkingen in de entreegebieden en lifthallen.

Daarnaast is het gehele gebouw voorzien van een nieuwe duurzame installatie met klimaatklasse B en heeft het gebouw een 2,8-voudige ventilatie (60 m3 per uur) gekregen waarbij de lucht, zonder recirculatie, 100% wordt ververst.

Wat verder bijdraagt aan een duurzame omgeving is de optimale bereikbaarheid en het hoge voorzieningenniveau van nieuwAmsterdam (van fitness tot kinderdagverblijf). Dit beperkt het aantal transportbewegingen en daarmee de CO2-uitstoot. Maar minstens even belangrijk: alle duurzaamheidsmaatregelen zorgen voor een fijne omgeving om te werken en te leven.

Samenvatting gebruik van het Nieuw Amsterdam Gebouw
Op basis van de technische ingrepen die gedaan zijn in nieuwAmsterdam is een inschatting van het verwachte verbruik van energie gemaakt. Deze inschatting is weergegeven in onderstaande tabel:

Onderdeel Verbruik Unit
Verwacht energieverbruik 140,7 kWh/ m² bvo
Verwacht gebruik van fossiele brandstoffen 135,7 kWh/ m² bvo
Verwacht verbruik van duurzame energiebronnen(*) 5,0 kWh/ m² bvo
Verwacht waterverbruik 4,7 M³/persoon/jaar

(*=Gebruik stadskoude (manier van koelen waarbij gebruik wordt gemaakt van koud water uit diepe meren rond de stad), energieverbruik)